Jagna

16 tekstów – auto­rem jest Jag­na.

zdjęcie to nie to sa­mo co fotografia... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 28 grudnia 2010, 00:17

Uśmiech nie świad­czy o szczęściu... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 6 maja 2010, 20:01

Us­ta całowa­ne raz, chcą być całowa­ne cały czas. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 17 stycznia 2010, 04:33

- Co robisz?
+ Nic...
- Ale.. wczo­raj też to robiłeś
+ No, ale jeszcze nie skończyłem...


*roz­mo­wa autentyczna... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 stycznia 2010, 22:48

Mieliśmy te sa­me me­tody działania... roz­kochi­waliśmy w so­bie in­nych i... i z dnia na dzień kończy­liśmy tą zna­jomosć.
A co te­raz? ...gdy tra­filiśmy na siebie?? 

myśl
zebrała 13 fiszek • 29 grudnia 2009, 10:56

wiem, sa­ma siebie do­bijam: czy­tając cy­taty, oglądając Two­je zdjęcia i... i słuchając yirumy... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 27 grudnia 2009, 18:24

...i pozwól mi Ciebie kochac... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 25 grudnia 2009, 00:44

...i przychodzi cza­sem ta­ki mo­ment, że pop­rostu odpuszczasz... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 19 grudnia 2009, 13:35

...i tak po pros­tu za­nurzyc sie w twoich ustach... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 10 grudnia 2009, 20:17

mówią "kochaj to co osiągal­ne..." ale ja kocham to co osiągal­ne nie jest...
lecz gdy dos­ta­ne to co było dla mnie nie osiągal­ne przes­ta­je to kochać...


dziw­ne ale praw­dzi­we, niestety... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 5 grudnia 2009, 02:26
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność